Archiv

CPLD a první aplikace

V předchozím článku jsem lehce nastínil co to jsou PLD a stručně představil jazyk VHDL, který se používá k popisu hardware v těchto obvodech. V tomto pokračování se podíváme na první aplikaci s obvodem CPLD XC9572XL. Tento obvod je velmi malý, takže nečekejte žádné zázraky, ale na druhou stranu je vhodný (hlavně cenou) pro začátečníky. Celý příspěvek

Základní konstrukce ve VHDL

Nedávno jsem se tady zabýval programovatelnými obvody CPLD. K implementaci jednoduchého příkladu jsem zvolil jazyk VHDL. V tomto článku bych se chtěl tímto jazykem zabývat podrobněji. Ukážu některé základní a nejpoužívanější konstrukce a pokusím se vysvětlit základní pojmy používané při programování PLD. Celý příspěvek

Úvod do PLD a jazyka VHDL

PLD neboli Programovatelné Logické Obvody jsou digitální obvody, jejichž funkci lze libovolně měnit/programovat. Stejně jako se dá mikrokontrolér naprogramovat a tím změnit software, který se vykonává, lze PLD naprogramovat a tím změnit hardware. Velmi zjednodušeně si je můžete představit jako velké množství logických hradel (NANDů, NORů, …), ze kterých lze vhodným naprogramováním složit libovolný digitální (kombinační i sekvenční) obvod. Celý příspěvek