Archiv pro štítek: MSP

Metoda smyčkových proudů II.

V minulém příspěvku jsme si popsali co to je MSP, jak a na co se dá použít a také jsme si vyřešili jednoduchý příklad s jedním zdrojem napětí. Jak se ukázalo, téma je to velmi žádané a spousta studentů si s ním neví rady. Rozhodl jsem se proto napsat pokračování, ve kterém si vyřešíme můstkové zapojení pomocí MSP. Pojďme na to! Celý příspěvek

Metoda smyčkových proudů

Metoda smyčkových proudů, často také zkracována na MSP, využívá II. Kirchhoffův zákon a používá se tehdy, pokud potřebujeme zjistit všechny neznámé (úbytky napětí a proudy na jednotlivých prvcích) v obvodu.
Metodu lze využít jak v stejnosměrných, tak ve střídavých obvodech. V druhém případě je však postup výpočtu obtížnější kvůli výskytu komplexních čísel. Pro jednoduchost se budeme zabývat pouze stejnosměrnými obvody. Celý příspěvek