Vývojové prostředí a programování Arduina

Úspěch Arduina a jeho velké rozšíření není jenom díky zajímavému hardwaru, ale především jednoduchému vývojovému prostředí (zkráceně nazýváno Arduino IDE, Integrated Development Environment). IDE obsahuje jednoduchý textový editor a pár tlačítek s jasnou funkcí, takže i začátečník je schopen velmi rychle psát své vlastní programy a nahrávat je do Arduina.

Pracovní prostředí Arduino IDE.
Pracovní prostředí Arduino IDE.
Novější informace
Nové a aktuální informace naleznete na webu docs.uart.cz v kapitole vývojové prostředí Arduina.

Arduino IDE je psáno v jazyce Java a díky tomu je multiplatformní. To znamená, že lze spustit pod libovolným operačním systémem, pro který existuje Java Virtual Machine. Stručně řečeno to znamená, že můžeme Arduino programovat ze systémů jako GNU/Linux, Mac OS X i MS Windows.

Původ tohoto programovacího rozhraní leží v nástroji Wiring — programovací jazyk, vývojové prostředí a prototypovací deska s AVR mikrokontrolerem a projektu Processing — programovací jazyk a IDE, původně vyvinuté na MIT jako projekt pro výuku programování (mimochodem, Processing lze využít i při práci s Arduinem). Jazyk, který se používá pro psaní programů (v Arduino světě se jim říká sketch) je podobný C a C++.

Používání Arduino IDE je velmi jednoduché a přímočaré. Poté, co vytvoříme požadovaný program (případně stáhneme z internetu) jej jedním tlačítkem přeložíme (spustí se překladač, což je program, který překládá programy z vyšších programovacích jazyků do strojového kódu) a druhým pak nahrajeme přímo do mikrokontroleru na Arduino desce. Začátečník se tak nemusí téměř nic učit a na rozdíl od jiných vývojových platforem jako je třeba AVR Studio od Atmelu, jej nic nezdržuje od vlastní tvorby.

Samotné používání Arduino IDE tak není potřeba nijak zdlouhavě vysvětlovat. I reference jazyka a dokumentace knihoven je volně dostupná na webu. Pojďme se proto podívat na detaily, o kterých se moc nemluví, ale které mohou pokročilé uživatele zajímat. Pokračovat ve čtení „Vývojové prostředí a programování Arduina“

Arduino a knihovny

Knihovny pro Arduino jsou, zjednodušene řečeno, balíčky obsahující nové funkce, které lze využívat ve vašich programech. Vývojové prostředí Arduina (Arduino IDE) obsahuje několik základních knihoven připravených k okamžitému použití. Například EEPROM pro čtení a zápis interní non-volatilní paměti, Wire pro sériovou komunikaci, Stepper pro ovládání krokových motorů a několik dalších.

Přehled dostupných knihoven v Arduino IDE.
Přehled dostupných knihoven v Arduino IDE.

Tyto základní knihovny však nemusí vždy stačit, a proto existuje jednoduchý způsob, jak nové knihovny přidat a využít ve vlastních projektech. Pokračovat ve čtení „Arduino a knihovny“

Čtení a zápis do EEPROM pomocí I²C

V tomto článku si ukážeme, jak pomocí Arduino Uno číst a zapisovat paměti typu EEPROM, které komunikují přes sběrnici I²C. Velmi stručně tuto sběrnici představíme, popíšeme jak se EEPROM adresuje a nakonec si ukážeme jak zapsat a přečíst několik bajtů.

Arduino Uno obsahuje vnitřní EEPROM paměť, se kterou se dá pracovat pomocí knihovny EEPROM. Pokud ale chceme pracovat s pamětí větší, nebo chceme číst z více pamětí, můžeme použít následující postup.

Pokračovat ve čtení „Čtení a zápis do EEPROM pomocí I²C“