Metoda smyčkových proudů

Metoda smyčkových proudů, často také zkracována na MSP, využívá II. Kirchhoffův zákon a používá se tehdy, pokud potřebujeme zjistit všechny neznámé (úbytky napětí a proudy na jednotlivých prvcích) v obvodu.
Metodu lze využít jak v stejnosměrných, tak ve střídavých obvodech. V druhém případě je však postup výpočtu obtížnější kvůli výskytu komplexních čísel. Pro jednoduchost se budeme zabývat pouze stejnosměrnými obvody. Pokračovat ve čtení „Metoda smyčkových proudů“

Integrovaný obvod NE555

Integrovaný obvod NE555 je analogový obvod, který byl poprvé uveden do prodeje v roce 1971 firmou Signetics (pokud se chcete dozvědět více informací o vzniku a historii tohoto obvodu, na stránkách semiconductormuseum.com je anglicky psaný rozhovor s tvůrcem obvodu Hansem Camenzindem).

Od dob svého uvedení se stal velmi oblíbený a dodnes se používá. Jeho vnitřní zapojení se téměř nezměnilo, pouze vznikly různé varianty (například klasická varianta v pouzdru DIL8, SMD verze v pouzdru SO8, případně více obvodů v jednom pouzdru NE556, a mnoho dalších). Díky jeho popularitě je i cena velmi příjemná — jednotky korun — a dá se běžně koupit v prodejnách s elektronickými součástkami.

NE555 je pro svou jednoduchost a univerzálnost vhodný pro začátečníky. S jeho pomocí se totiž dají sestavit velmi zajímavé obvody (od nejrůznějších blikačů, bzučáků až po časovače a spínače) a díky nízké ceně se začátečník nemusí bát experimentovat. Pokračovat ve čtení „Integrovaný obvod NE555“