Převodník USB-UART

Vývojová deska s ATMega8U2, verze 1.
Vývojová deska s ATMega8U2, verze 1.

Nedávno jsem se tady zabýval Arduinem a jeho USB částí. Popsal jsem postup, jak změnit firmware mikrokontroléru ATMega8U2 tak, aby se Arduino hlásilo jako jiné USB zařízení. Ve svých pokusech jsem se dostal až do stavu, kdy mě přestalo neustálé programování FW bavit. Navrhl jsem si proto desku, která se chová jako USB-UART převodník a lze spojit s Arduinem. Nakonec se ukázalo, že celé zapojení je mnohem užitečnější a univerzálnější, než jen UART převodník a může dobře posloužit i jako vývojová nebo výuková deska s ATMega mikrokontrolérem.

V následujícím článku bych chtěl tento obvod popsat a nabídnout zde jeho schéma, včetně příkladů použití. Pokračovat ve čtení „Převodník USB-UART“

Arduino a USB

Pokud jste někdy pracovali s Arduinem, určitě víte, že se tato deska programuje přes USB rozhraní a počítači se hlásí jako standardní sériová linka. Díky tomu se na straně počítače (přesněji řečeno na straně USB Host) dá s Arduinem jednoduše komunikovat oběma směry. Na straně Arduina pak komunikace probíhá skrz třídu Serial.

V tomto článku bych se chtěl podrobněji podívat na možnosti Arduina jako USB device. Vysvětlím, jak přesně komunikace probíhá a také ukážu, jak změnit Arduino na téměř libovolné USB zařízení (tedy nejenom na sériovou linku, ale třeba na MIDI nebo HID). Pokračovat ve čtení „Arduino a USB“

Arduino a sériová komunikace

Pokud chceme použít Arduino pro komunikaci s dalšími zařízeními, jako je počítač, další Arduino, nebo úplně jiný mikrokontroler, můžeme k tomu využít sériový UART. Minimálně jeden má každá verze Arduina (např. Uno má jeden, Mega má 4) a je možné jej využít k odesílaní a přijímání dat z/do libovolného zdroje.

V tomto článku se podíváme na to, jak se UART používá a jaké další možnosti komunikace máme. Pokračovat ve čtení „Arduino a sériová komunikace“