ne555-schema

Schéma zapojení efektu "pulzujících dračích očí".