Metoda postupného zjednodušování

Před nějakou dobou jsem zde psal o metodě smyčkových proudů (a zde druhý díl), kde jsem ukázal jak lze metodu použít k analýze jednoduchého elektrického obvodu. Ti zkušenější z vás se možná podivovali, proč jsem na takový jednoduchý obvod (s jedním zdrojem napětí) zvolil právě MSP. Ano, máte pravdu, v případě obvodu s jedním zdrojem je výhodnější a rychlejší použít metodu postupného zjednodušování. Pojďme si ji tedy ukázat. Pokračovat ve čtení „Metoda postupného zjednodušování“

Metoda smyčkových proudů

Metoda smyčkových proudů, často také zkracována na MSP, využívá II. Kirchhoffův zákon a používá se tehdy, pokud potřebujeme zjistit všechny neznámé (úbytky napětí a proudy na jednotlivých prvcích) v obvodu.
Metodu lze využít jak v stejnosměrných, tak ve střídavých obvodech. V druhém případě je však postup výpočtu obtížnější kvůli výskytu komplexních čísel. Pro jednoduchost se budeme zabývat pouze stejnosměrnými obvody. Pokračovat ve čtení „Metoda smyčkových proudů“