Metoda postupného zjednodušování

Před nějakou dobou jsem zde psal o metodě smyčkových proudů (a zde druhý díl), kde jsem ukázal jak lze metodu použít k analýze jednoduchého elektrického obvodu. Ti zkušenější z vás se možná podivovali, proč jsem na takový jednoduchý obvod (s jedním zdrojem napětí) zvolil právě MSP. Ano, máte pravdu, v případě obvodu s jedním zdrojem je výhodnější a rychlejší použít metodu postupného zjednodušování. Pojďme si ji tedy ukázat. Continue reading “Metoda postupného zjednodušování”

Metoda smyčkových proudů

Metoda smyčkových proudů, často také zkracována na MSP, využívá II. Kirchhoffův zákon a používá se tehdy, pokud potřebujeme zjistit všechny neznámé (úbytky napětí a proudy na jednotlivých prvcích) v obvodu.
Metodu lze využít jak v stejnosměrných, tak ve střídavých obvodech. V druhém případě je však postup výpočtu obtížnější kvůli výskytu komplexních čísel. Pro jednoduchost se budeme zabývat pouze stejnosměrnými obvody. Continue reading “Metoda smyčkových proudů”