Metoda postupného zjednodušování

Před nějakou dobou jsem zde psal o metodě smyčkových proudů (a zde druhý díl), kde jsem ukázal jak lze metodu použít k analýze jednoduchého elektrického obvodu. Ti zkušenější z vás se možná podivovali, proč jsem na takový jednoduchý obvod (s jedním zdrojem napětí) zvolil právě MSP. Ano, máte pravdu, v případě obvodu s jedním zdrojem je výhodnější a rychlejší použít metodu postupného zjednodušování. Pojďme si ji tedy ukázat.

Jako příklad nám poslouží obvod, se kterým jsme již počítali MSP.

Jednoduchý příklad MSP
Jednoduchý příklad na kterém jsem ukázal metodu smyčkových proudů.

Tento obvod není zrovna typickým příkladem pro MSP, jelikož obsahuje pouze jeden zdroj napětí. Smyčkové proudy ukazují svou sílu až v obvodech, kde je zdrojů více, často také obsahují zdroje proudu a další chytáky. Metoda postupného zjednodušování je naopak založena na předpokladu, že lze v obvodu nalézt sériové a paralelní kombinace rezistorů. V zapojení výše je tento předpoklad splněn, a proto si na něm MPZ ukážeme.

Předpokládám, že čtenář je seznámen s pojmy sériové a paralelní zapojení rezistoru a umí je spočítat. V opačném případě odkážu na články sériové zapojení a paralelní zapojení na Wikipedii.

 Zadání

Zadání našeho příkladu je prosté:

Spočítejte proud a napětí na rezistoru R4.

Jelikož je v zapojení pouze jeden zdroj napětí a sério-paralelní kombinace 4 rezistorů, zvolíme metodu postupného zjednodušování.

Řešení

Metoda postupného zjednodušování. Hledáme napětí a proud na rezistoru R4.
Metoda postupného zjednodušování. Hledáme napětí a proud na rezistoru R4.

Nakreslete si obvod na papír a začněte v něm hledat sériové a paralelní kombinace rezistorů. Naším cílem je postupně obvod zjednodušit do takového tvaru, aby obsahoval jeden zdroj napětí a jeden rezistor.

Na první pohled vidíme, že rezistory R2 a R4 jsou zapojeny sériové. Vytvoříme z nich proto rezistor označený R24, který bude mít následující hodnotu:

\(
R_{24} = R_2 + R_4
\)

Teď nám v obvodu vzniklo paralelní spojení rezistorů R3 a R24, které spočítáme:

\(
R_{234} = R_3 || R_{24} = \frac{R_3 \cdot R_{24}}{R_3 + R_{24}}
\)

Teď už nám zbývají dva sériově zapojené rezistory:

\(
R_{1234} = R_1 + R_234
\)

Výsledná hodnota rezistoru R1234 je tedy:

\(
R_{1234} = R_1 + \frac{R_3 \cdot (R_2 + R_4)}{R_3 + (R_2 + R_4)}
\)

Už máme skoro hotovo. Zbývá nám jenom spočítat úbytek napětí a proud rezistorem R4 a máme splněno zadání. Označme si proto hledané veličiny jako U4 a I4.

Při pohledu na schéma je zřejmé, že proud I4 je stejný jako I2. Napětí U4 můžeme spočítat například:

\(
U_4 = R_4 \cdot I_4 = R_4 \cdot I_2
\)

Chybí nám tedy proud I2. Naštěstí jej můžeme jednoduše spočítat:

\(
I_2 = \frac{U_3}{R_{24}}
\)

Stále nám chybí U3. To můžeme spočítat dvěma způsoby. Buď jako rozdíl napětí na zdroji a úbytku U1 na rezistoru R1, nebo jako napětí na děliči tvořeném rezistory R1 a R234. Ukážeme si obě možnosti:

\(
U_3 = U – U_1 = U – R_1 \cdot I_1 = U – R_1 \cdot \frac{U}{R_{1234}} \\
U_3 = U \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_{234}}
\)

A to je vše. Úspěšně jsme obvod zjednodušili a spočítali všechny neznámé. Pro jistotu zde ještě jednou napíšu postup jak spočítat proud a napětí na R4. Takže:

Nejdříve spočítat napětí U3 jako napětí na děliči. Odtud spočítáme proud I2, což je také hledaný proud I4. A nakonec napětí U4.

Pokud si nevšimnete, že napětí U3 se dá spočítat pomocí děliče, pak je postup následovný:

Spočítat celkový proud obvodem I1. Odtud úbytek napětí na R1. Napětí U3 je rozdílem U a U1. Odtud spočítáme proud I2, což je také hledaný proud I4. A nakonec napětí U4.

A tím máme konečně hotovo.

Výsledek

Ještě uvedu konečný výsledek:

\(
I_4 = I_2 = \frac{U_3}{R_{24}} = \frac{U \frac{R_{234}}{R_1 + R_{234}}}{R_{24}} \\
U_4 = R_4 \cdot I_2
\)

Závěr

Výše popsaná metoda se hodí všude tam, kde můžeme najít sériové a paralelní kombinace rezistorů a ty postupně zjednodušit na rezistor jediný. Všimněte si, že jsme si při práci vystačili se sčítáním, násobením a dělením. Oproti smyčkovým proudům, kde musíme řešit několik rovnic o několika neznámých je tato metoda výrazně jednodušší.

Pokud máte na výběr, je vhodné se před samotnou analýzou obvodu zamyslet a zvolit tu nejjednodušší cestu, která se nabízí.

Články v sérii<< Metoda smyčkových proudů II.