Arduino na nepájivém poli

Arduino na nepájivém poli.
Arduino na nepájivém poli.

Při pohledu na Arduino by se mohlo zdát, že je celá deska velmi složitá a v amatérských podmínkách ji není možné sestavit. To je také jeden z důvodů, proč mnoho lidí považuje Arduina za neužitečnou hračku, která se nehodí k integraci do finálních projektů.

V tomto článku bych chtěl ukázat, jak jednoduché je postavit si Arduino Uno na nepájivém poli. Bude nám k tomu stačit ATMega328P a 6 součástek.

Nejprve se podívejme na schéma oficiální desky Arduina Una a ukažme si, které části obvodu jsou zbytečné (zbytečné samozřejmě nejsou, jenom pro nás na nepájivém poli nejsou důležité).

Z celého zapojení oficiálního Arduina využijeme jenom 6 součástek.
Z celého zapojení oficiálního Arduina využijeme jenom 6 součástek.

Je důležité si uvědomit, že jsem záměrně celé zapojení minimalizoval jen na nejnutnější součástky. Na nepájivém poli tak sice vznikne obvod kompatibilní s Arduinem Unem, který půjde programovat pomocí Arduino IDE (anebo pomocí Makefile), ale neobsahuje žádné ochranné prvky. Je tedy potřeba dávat veký pozor na velikost a polaritu napájecího napětí, na zkraty a podobně.

Arduino kompatibilní obvod s minimálním počtem součástek na nepájivém poli.
Arduino kompatibilní obvod s minimálním počtem součástek na nepájivém poli.

Kondenzátor C4 umístěte co nejblíže mikrokontroléru, funguje jako blokovací kondenzátor vůči vysokofrekvenčním signálům, které se mohou v obvodu objevit. Na schématu výše je zakresleno výsledné zapojení. K našim 6 součástkám jsem přidal ještě LEDku a rezistor připojený na pin PB5, který na Arduinu odpovídá pinu číslo 13. Signál RST je reset a RXD a TXD pak vodiče pro UART sběrnici.

No a výsledek na nepájivém poli může vypadat třeba takto:

Výsledné zapojení na nepájivém poli.
Výsledné zapojení na nepájivém poli.

K zapojení ještě několik poznámek — aby se obvod choval jako Arduino a šel programovat pomocí Arduino IDE, je nutné, aby ATMega328P již měla nahraný bootloader a správně nastavené fuses. To uděláte buď pomocí externího programátoru (vhodný bootloader je optiboot, zvolte ten pro ATMega328) nebo si koupíte mikrokontrolér s již nahraným bootloaderem (například stavebnice μDuino).

Kompletní zapojení na nepájivém poli. (Takto vypadá stavebnice uDuino.)
Kompletní zapojení na nepájivém poli. Obvod je napájen 5 V z připojeného UART převodníku. (Takto vypadá stavebnice μDuino.)

Pro komunikaci USB-UART jsem použil můj převodník (musel jsem vyvést vodič z pinu PD7, který slouží jako reset) nebo lze využít samotná Arduino deska (stačí vysunout mikrokontrolér a připojit piny D0, D1 a RESET, v tom případě můžete z obvodu vypustit C1 a R2).

A to je vše. Teď již stačí otevřít Arduino IDE a nahrát do obvodu třeba blikání LEDkou na pinu číslo 13.

Závěr

Na závěr ještě seznam součástek a přibližná cena (ceny jsem bral z nabídky Farnellu, vše je bez DPH):

  • ATMega328P s bootloaderem optiboot (optiboot.hex) — 120-150 kč.
  • Krystal HC49US 16MHz — cca 9 kč.
  • 2× keramický kondenzátor 100 nF — cca 2 kč.
  • 2× keramický kondenzátor 22 pF — cca 1,50 kč.
  • Rezistory 0,25 W 1 kΩ a 10 kΩ — cca 2 kč.
  • LED, zelená — cca 2,50kč.

Pokud si chcete Arduino také postavit na nepájivém poli, ale nevíte kde sehnat mikrokontrolér nebo jak jej naprogramovat, podívejte se na stavebnici μDuino, kterou nabízím.

Celou stavebnici i další drobnosti pro Arduino nabízím na místním eshopu.

Články v sérii<< Arduino a USB