Převodník USB-UART

Vývojová deska s ATMega8U2, verze 1.
Vývojová deska s ATMega8U2, verze 1.

Nedávno jsem se tady zabýval Arduinem a jeho USB částí. Popsal jsem postup, jak změnit firmware mikrokontroléru ATMega8U2 tak, aby se Arduino hlásilo jako jiné USB zařízení. Ve svých pokusech jsem se dostal až do stavu, kdy mě přestalo neustálé programování FW bavit. Navrhl jsem si proto desku, která se chová jako USB-UART převodník a lze spojit s Arduinem. Nakonec se ukázalo, že celé zapojení je mnohem užitečnější a univerzálnější, než jen UART převodník a může dobře posloužit i jako vývojová nebo výuková deska s ATMega mikrokontrolérem.

V následujícím článku bych chtěl tento obvod popsat a nabídnout zde jeho schéma, včetně příkladů použití. Pokračovat ve čtení „Převodník USB-UART“